Свежие новости
Дата: 23.10.2012


Шановні друзі!
Dear chess friends!
Дорогие друзья!


6 TT “PROBLEMISTUKRAINY

6-й тематичний конкурс мініатюр «Проблеміст України» – 2012
Редакція часопису «Проблеміст України» оголошує тематичний конкурс складання мініатюр у трьох розділах. Оригінальні мініатюри надсилати до 1.02.2013 р. на адресу:
79070, Львів-70, абонем. скринька 7270. М.Чернявський, або на електронну адресу:
tschern@mail.lviv.ua
Переможці у кожному із розділів запропонують тему наступного конкурсу і присуджуватимуть його. Підсумки будуть опубліковані в часописі «Проблеміст України» і на сайті гросмейстера В.Копила: http://www.chess-kopyl.com.ua. Будемо вдячні за надсилання також опублікованих задач на цю тему.
Творчих удач!


6TT “PROBLEMIST UKRAINY” (The Problemist of Ukraine) – 2012 announces a tourney in three sections for miniatures presenting the below themes.
Original problems are to be sent before 1.02. 2013, to M. Chernyavskyy, P.O. Box 7270, Lviv-70, 79070 Ukraine, or by email to tschern@mail.lviv.ua.
In each of the sections, the winner will then propose a theme for the next tourney and judge it. Results will be published in the journal "Problemist Ukraine and at WEB-site grandmaster V. Kopyl: http://www.chess-kopyl.com.ua
.
We will also be thankful for sending us published problems presenting the themes.
We wish you success in your creative work!


6-й тематический конкурс миниатюр “Проблемист Украины» – 2012

Редакция журнала «Проблемист Украины» объявляет тематический конкурс составления миниатюр в трех разделах. Срок присылки задач – до 1.02.2013 г. Оригинальные произведения посылать по адресу: 79070, Львов-70, абонем. ящик 7270. Н.Чернявский, или по электронному адресу: tschern@mail.lviv.ua.
Победители в каждом из разделов предложат тему следующего конкурса и будут присуждать его. Итоги будут опубликованы в журнале «Проблемист Украины» и на сайте гроссмейстера В.Копыла: http://www.chess-kopyl.com.ua. Будем благодарны за присылку также опубликованных задач на эти темы.
Творческих удач!Теми 6 ТТ «Проблеміст України»
Theme of 6 TT “Problemist Ukrajiny 2012
Темы 6 ТТ «Проблемист Украины»

Двоходівки. Довільна переміна не менш, ніж двох матів.
Two-mover. Arbitrary change of no less than two mates.
Двухходовки.
Произвольная перемена не менее двух матов.

 

Judge: M.Chernyavskyy (Ukraine)

 

Examples:

D.Kanonik
M.Locker MT,
Sportyvna Gazeta, 1974, 1 Prize


#2                                  3+4

*1. ... b6 2. Qc8#
1. ... b5+ 2. Qxb5#

1. Bb6! - 2. Qxa7#
1. ... ab6 2. Qa8#
1. ... Kb6 2. Qd6#

Jozef Sutara
Karpati Igaz Szo, 1969


#2                                5+1 
                        

A. Diagr.

1. Bg5!
1. ... Kd4 2. Bf6#
1. ... Kd6 2. Bf4#

B: Rc7→ g7

1. Bc5!
1. ... Kf4 2. Bd6#
1. ... Kf6 2. Bd4#

Триходівки. Мініатюра з ходом в засаду.
Мініатюра з ходом в засаду.
Treemovers. Miniatures with ambush key.
Трехходовки. Миниатюра с ходом в засаду.

Judge:: Karol Mlynka (Slovakia).

 

Examples:

Karol Mlynka
1 JT Marandyuk-60
17.1.2010 " Problemist Ukrajiny 11-12, 2009, no 4(22)


 #3                                  5+1

1.Ke3? E ~ 2.Bb2 B Ke5 3.Rc5#
1...Ke5! a
1.Bg5? ~ 2.Ke3 Ke5 3.Rc5#
1...Ke5 a 2.Rc5+ Kd4 3.Be3#
1...Kd4! b

1.Rc6? D Ke5 a 2.Se7 A Kd4 3.Bb2# B
1...Kd4 b 2.Bb2+ B Kd5 3.Se7# A
1...Kc6!

1.Bb2! B ~ 2.Ke3 E Ke5 3.Rc5# C
1...Ke5 a 2.Rc5+ C Kf4 3.Bc1!#
1...Kd4 b 2.Rc6+ D Kd5 3.Se7#.

Karol Mlynka
Original


#3                                  5+2

 

1.Sb6? - cb6 2.Kb6 ~ 3.Rc8#


1...Ka7!

1.Ra5! ~ 2.Bb5 Kc8 3.Ra8#
1...Ka8 2.Bb7+ Kb8 3.Ra8#.

Багатоходівки. Біла або чорна рокіровка. Мат за 4-8 ходів.
Біла або чорна рокіровка. Мат за 4-8 ходів.
Moremovers. White or black castling. Mate in 4-8 moves.
Многоходовки. Белая или черная рокировка. Мат в 4-8 ходов.

Judge:

 

Examples:

В. Желтухов, & А.Сыгуров
Задачи и этюды 2007 (2759)


#4                                6+1

*1... Kb4 2. Kd2 Ka3 3. Kc2 Kb4 4. a3#

1. 0-0-0!
1... Kb4 2. Kc2 Ka3 3. Ra1! Kb4 4. a3#
1... Ka2 2. Kc2. Ka3 3. Ra1+ Kb4 4. Ra4#Борис Пустовой
Омская правда, 23.05.1972


#5                               4+3

*1. ... Rg8 2. 0-0-0 Rg1 3. Rxg1 Kf8 4. Bb4+ Ke8 5. Rg8#
3. ... Kf8 4. Rd1 Ke8/g8 5. Rd8#
3. ... Sg4 4. Rd1 Kf8 5. Rd8#

1. 0-0-0!- 2. Rd8#
1. ... 0-0
2. Rg1+Sg4 3. Rg4+ Kh8 4. Bc3+ Rf6 5. Bf6#


Остаточні підсумки 5 ТТ «Проблеміст України»
Зауважень не надійшло. Підсумки без змін.
ThefinalresultsoffiveTT"ProblemistUkraine»Comments were received. Results unchanged.

Окончательные итоги 5 ТТ «Проблемист Украины»
Замечания не поступили. Итоги окончательные.

Підсумки/Publication / Итоги: http://www.chess-kopyl.com.ua .Назад в раздел