Anatoly Skripnik (Россия)  
#4 4+1

Try: 1. Re7? Try: 1. Qd3? waiting But 1. ... Kg3!, But 1. ... Kg4!

Ложный след \Try: 1. Rf7?+

1. ... Ke4 2. Rf3! waiting

2. ... Ke5 3. Qd3 waiting

3. ... Ke6 4. Re3#

1. ... Ke5 2. Qd3! waiting

2. ... Ke6 3. Rf5 waiting

3. ... Ke7 4. Re5# Два идеальных эхо-мата на вертикали «е»

But 1. ... Ke3!


1. Qd4!+

1. ... Kf5 2. Rh7! waiting

2. ... Kxg5 3. Kf7 waiting

3. ... Kf5 4. Rh5# Эхо-мат по горизонтали !

2. ... Ke6 3. Rh4 waiting

3. ... Ke7 4. Re4# Эхо-мат по отношению к первому ложному следу

3. ... Kf5 4. Qf6# Мат на вертикали «f»

1. ... Kg3 2. Rf7! [3. Qg1+

3. ... Kh3/h4 4. Rh7#]

2. ... Kh3 3. Qg1 [4. Rh7#]

3. ... Kh4 4. Rh7#

2. ... Kg2 3. Qg4+

3. ... Kh2/h1 4. Rh7#

2. ... Kh2 3. Qg4 [4. Rh7#]

3. ... Kh1 4. Rh7# ДВА ПРАВИЛЬНЫХ ЭХО-МАТА на вертикали «h» (Автор)