Mihail Croitor (Moldova)  
#4 6+2

1.Bg7!
  1...g5 2.Re1 Kh5 3.Re4 g4 4.Re5#
  1...Kg5 2.Kh3 Kh5 3.Re1
          3...Kg5 4.Re5#
          3...g5 4.g4#