Pavel Murashev (Russia)  
#2 4+3

* 1... d5 c 2. Qb4 # A
1. Qе1? 1... Sc3! a 2. Qb4 # A, Qa5 # B Угроза
1. Qd8? 1... Sc7! b 2. Qa5 # B Угроза
1. Qe2? 1... d5! c 2. Qc4 #
1... Sa3 d 2. Qa6 # C

1. Qe6? 1... Sa3! d 2. Qc4 #
1... d5 c 2. Qa6 # C
1. Qg5? 1... d5! Цугцванг
1... Sc7 b 2. Qa5 # B
1... Sc3 a 2. Qa5 # B

1. Qb7! 2. Qa6 # C Угроза
1... Sc7 b 2. Qb4 # A


Выбор хода
Тема Арнема (cd-C)
Парадокс Домбровскиса (bB) с темой Ханнелиуса в 4 фазах (aB-bA)
Двойной парадокс Ханнелиуса (b-AB)
Перемена матов