Тест Тестовый (Algeria)  
#2 3+4


1..,Ka3 2.Qa2#    1.Ka2?[zz],Sa~~,Qb3#  1..,Sd~~2.Qc4#   1...,b5!
1.Qa5+?,Kb3 2.Qb4#  1...,b:a5!
1.Kb2!,Sc4+2.[S~~]2.Q:c4/Qc4# 1.Sa~~ 2.Qb3#   1...,b5 2.Qa2#