Тест Тестовый (Algeria)  
#2 5+2

1.Rd5! Bxd5 2.Rf8#
1...   Kxe7 2.Qe3#

1.Qa5 Kxe7 2.Qe5#
1...Bf3!

1.Qa4+?! Kxe7 2.Qe7#
1... Bc6!