Тест Тестовый (Algeria)  
                                                                  
Win 3+31. Kb5 !

1. b7 ? Rb8 ! =

1.... h4 (1.... Ra8 2. Rh1 Rh8 3. Rf1 ! h4 4. b7 ! +- and not 4. Kc6 ? Rc8+ 5. Kb5 Rc3 ! =)

2. Rh1 !

2. Kc6 ? Rh8 3. b7 Kf5 ! =

2.... Kd7 [2.... Rh8 3. b7 ! (3. Kc6 ? Kf5(6) ! =) 3.... Kf5 4. Rxh4 Rxh4 5. b8=Q ! +-]

3. Ka6 !

3. Rxh4 ? Kc8 ! =

3.... Ra8+

4. Kb7 Ra4 [4.... Rh8 5. Ka7 Ke6(7) ! 6. Rf1 ! (6. b7 ? Kf5(6) ! =) 6.... h3 7. b7 ! +-]

5. Rh3 !!

Thematic try: 5. Rh2 ? Rb4 !! 6. Ka7 Ra4+ 7. Kb8 ! Ke6(7) ! = ( not 7.... Rb4 ? 8. b7 ! +-) and now after 8. Rf2, Black easily draws with eg. 8.... Rg4 9. b7 h3 !

5.... Rg4

6. Ka7 !

6. Ka8 ? Ke6(7) ! = (6.... Ra4+ ? 7. Kb8 ! +- see main line)

6.... Ra4+

7. Kb8 (7. Kb7 is an loss of time)

7.... Ke6

8. Rf3 !

8. b7 ? Kf5(6) ! =

8.... Rg4 !

9. b7 !

9. Ka7 ? Rg3 !! = If 10. b7 ? Rxf3 ! 11. b8=Q Ra3+ and Black win.

9.... Rg3 !

10. Kc7 !

10. Rf4 ? h3 ! =

10.... Rxf3

11. b8=Q ! +-