Nikolai Skomoroshenko (Rusia)  
#2 4+5

1. Bd1!  1..K:d1,edQ,edN,Bf1,Kf1  2. Qb1,Bf2,B:d2,Q:d2,Q:e2X!