Тест Тестовый (Algeria)  
#2 6+6

1. Ne4 - d6  Bb4 x d6

2. e2 - e4#.