Bosko Miloseski (Македония)  
#2 12+9 1.Qa6-e2 ? threat:2.Qe2*g4 #
      1...Qd2*e3 2.Sa4*c3 #
      1...Sf5*e3  2.Be8-g6 #
     ( 1...Ba7-b8  2.Sa4-c5 # )
    but:  1...Sf5-h6 !
   1.Qa6-c4 ! threat: 2.Qc4*e6 #
      1...Qd2*d4  2.Sa4*c3 #
      1...Sf5*d4   2.Be8-g6 #
      1...Ba7*d4  2.Sa4-c5 #
      (1...Ba7-b8   2.Sa4-c5 #
      1...e6-e5    2.Qc4-d5 #)
Nithvelt theme